کانون آموزش مراحل موفقیت

قانون جذب چگونه کار میکند؟


    باید افکار منفی  (نا امیدی، یاءس، حسادت...)  را ازذهن خود دور نمایم، به افکار منفی تمرکز ننمایم،  به غیرممکن هیچگاه فکر نکنیم، در خود ارامش ایجاد نمایم، به افکار و رویا های مثبت تمرکز نمایم و این افکار مثبت را به عالم هستی ارایه نمایم، بطور مثال: نگویم من شغلم بهتر نمیشود، یا من ثروت مند نمیشوم، صحتم خوب نمیشود یا روابط فامیلی من خوب نخواهد شد، بلکه به هدف خود تمرکز نمایم که شغلم بالا میگیرد یا من ثروت مند میشوم.....،  ( اگر به این نظر باشید که افراد سرمایه دار مردمان خوبی نیستند و از را درست پول بدست نمیاورند، بناءً به اساس قانون جذب ذهن شما این نظر شما را جذب میکند، این نظر شما منفی جذب میگردد،  در اینصورت قانون جذب کار نمیکند) به انچه تمرکز نماید قانون جذب به شما میدهد و باید انرا حس کنید، بطور مثال شما حس کنید که شما پول دار هستید.

     از پول غذا وهر انچه مناسب میدانید، یک مقدار انرا به دیگران بخشش نماید، بخشش در جذب یا عمل کردقانون جذب از عالم هستی شما را کمک خواهد کرد (  تصور نماید اگر شما پول دار باشید به مردم، اقارب،  دوستان و نزدیکان تان چه کمکها خواهید نمود؟ )

     در زندگی شاکر باشیم، شکر نمودن و شاکربودن  به انچه دارید ولو که کم هم باشد و خود را نا امید حس نکردن شما را در مثبت جذب نمودن یا کار نمودن و عمل کردقانون جذب کمک میکند و به هدفی ایکه میخواهید به ان میرسید، باید با شاکر بودن،  زیاده تر با ذهن تان بخواهید که از عالم هستی بگیرید، اگر قناعت نماید، ذهن شما قانع بودن شما را ثبت میکند، و انچه از عالم هستی میخواهید، جذب نمیکنیدچگونه انرژی مثبت جذب کنیم ؟


چگونه انرژی مثبت جذب کنیم ؟

لحظه به لحظه حق انتخاب داری که در آرامش به سر بری یا در برابر هرچیزی مقاومت کنی . وقتی با خودت کنار بیایی , انرژی مثبت را جذب می کنی اما وقتی دربرابر هر چیزی جبهه بگیری , انرژی منفی ایجاد می کنی که روی خودت هم تاثیر دارد انتخاب راحتی است , اما متاسفانه بیشتر مردم ناآگاهانه زندگی در بعد منفی را انتخاب می کنند . تقسیر رئیس , همسر , دوست , پدر ومادر , اوضاع اجتماعی و ترافیک نیست , بلکه درک و برداشت خودت است که فشار عصبی و انرژی منفی را به وجود می آورد تمام شرایط و اوضاع خنثی هستند . زمانی که با خود درونت هماهنگ باشی از خودت ارتعاش مثبت ساطع می کنی , وقتی که با خود درونت جنگ و دعوا داری ارتعاش منفی رااز وجودت بیرون دهی که مثل تیر شهاب به اطرافیانت می خورد .

 راهکارهای جذب انرژی مثبت :

 1- روز خود را با دعا و شکرگذاری شروع کن

زمانی که دعا کردن را شروع میکنی , انگار دردی را باز کرده و به سوی خدا گام بر می داری . دعا و شکرگذاری تو را در زمان حال نگه می دارد و همین حضور در لحظه , حال و هوایی مثبت در تو ایجاد کرده و میزان انرژی ارتعاشی مثبت را چند برابر می کند که باعث آرامش کل بدن می شود .

ادامه مطلب

سلسله مراتب نیازها

 

سلسله مراتب نیازها hierarchy of needs
  به عقیده مازلو، هر فرد دارای تعدادی نیازهای ذاتی است که فعال کننده و هدایت کننده رفتارهای اوست. این نیازها غریزی‌اند یعنی ما با آن‌ها به دنیا می‌آییم. اما رفتارهایی که ما برای ارضای آن‌ها به کار می‌بریم، اکتسابی هستند.
این نیازها بر اساس اهمیت، به ترتیب زیر قرار می‌گیرند:
1 ـ نیازهای فیزیولوژیکی Physiological needs
2 ـ نیاز به ایمنی Safety needs
3 ـ نیازهای عشق و تعلق داشتن Belongingness and love needs
4 ـ نیاز به احترام Esteem needs
5 ـ نیاز به خودشکوفایی self-actualization need
نیازهای فیزیولوژیکی شامل؛ نیاز به غذا، آب، هوا، خواب و رابطه جنسی است.
نیازهای ایمنی شامل؛ امنیت، ثبات، نظم و رهایی از ترس و اضطراب می‌باشد. این نیازها در نوزادان و بزرگسالان روان رنجور، بیشترین اهمیت را داراست.
نیازهای تعلق داشتن و عشق، از طریق روابط عاطفی با شخص یا اشخاص دیگر بر آورده می‌شود.
نیازهای احترام شامل؛ عزت نفس و احترام از سوی دیگران است.
نیاز خودشکوفایی شامل؛ تحقق توانایی‌های بالقوه و قابلیت‌های شخص بوده و مستلزم دانش واقع‌بینانه نسبت به نقاط ضعف و قوت خود می‌باشد.
  هر نیازی که در پایین‌ترین مرتبه سلسه مراتب قرار گیرد قوت، توانایی و اولویت آن بیشتر است. به طور مثال، نیازهای فیزیولوژیکی جزء بنیادی‌ترین و قوی‌ترین نیازها هستند و قادر به بازداری کامل همه نیازهای دیگرند.
  ناتوانی در برآورده کردن نیازهای سطح پایین‌تر، نوعی نارسایی در فرد ایجاد می‌کند. به همین جهت آن‌ها را نیازهای کمبودیا نارسایینیز می‌نامند.
  اگر چه نیازهای سطوح بالاتر برای بقا، کمتر ضرورت دارند با این وجود می‌توانند به بقا و ترقی شخصی کمک کنند. همچنین سلامت بهتر، عمر طولانی‌تر و به طور کلی کارایی زیست شناختی بیشتری را ایجاد می‌کنند. از همین‌رو آن‌ها را نیازهای رشد یا بودننیز نامیده‌اند. در ضمن ارضای این نیازها مستلزم پیش‌شرط‌های بیشتر، پیچیدگی زیادتر و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بهتر هستند.
 
 
نیازهای شناختی: نیازهای دانستن و فهمیدن
  مازلو، معتقد بود مجموعه دیگری از نیازها(نیاز به دانستن و فهمیدنوجود دارند، که یک سلسله مراتب نیازهای شناختی را تشکیل می‌دهند.
این نیازها سائق‌های ذاتی هستند و در اوایل زندگی(اواخر دوره نوزادی و اوایل کودکی) به صورت کنجکاوی طبیعی کودک ظاهر می‌شوند. عدم توفیق در برآوردن این نیازها زیان‌بار است و می‌تواند از رشد و کارکرد کامل شخصیت بازداری کند.
  نیاز به دانستن قوی‌تر از نیاز به فهمیدن است و باید لاقل تا حدودی ارضا شود، تا نیاز به فهمیدن بتواند ظاهر شود.
  همچنین بدون ارضای این نیازها، رسیدن به خودشکوفایی غیر ممکن است.

نیازهای اجتماعی

شبه نیازها

نیازهای اجتماعی و شبه نیازها دارای ویژگی مشترکی هستند، و آنهم این است که به جای اینکه فطری باشند، منشأ آنها اجتماعی است. شبه نیازها، تمایلاتی زودگذری هستند که به صورت موقعیتی ایجاد می‌شوند، مانند چتر به هنگام باران. این نیاز برخلاف نیازهای دیگر یعنی فیزیولوژی، روان‌شناختی و اجتماعی، نیازهای تمام عیار نیستند. به عبارتی این گونه نیازها از خواسته‌ها و فشارهای موقعیت سرچشمه می‌گیرد.

ادامه مطلب

نیازهای انسان

در این نظریه، نیازهای آدمی در پنج طبقه قرار داده شده‌اند که به ترتیب عبارتند از:

  1. نیازهای زیستی: نیازهای زیستی در اوج سلسله مراتب قرار دارند و تا زمانیکه قدری ارضا گردند، بیشترین تأثیر را بر رفتار فرد دارند. نیازهای زیستی نیازهای آدمی برای حیات خودند؛ یعنی: خوراک، پوشاک،نیاز جنسی و مسکن. تا زمانی که نیازهای اساسی برای فعالیت‌های بدن به حد کافی ارضاء نشده‌اند، عمده فعالیت‌های شخص احتمالاً در این سطح بوده و بقیه نیازها انگیزش کمی ایجاد خواهد کرد؛
  2. نیازهای امنیتی: نیاز به رهایی از وحشت، تأمین جانی و عدم محرومیت از نیازهای اساسی است؛ به عبارت دیگر نیاز به حفاظت از خود در زمان حال و آینده را شامل می‌شود؛
  3. نیازهای اجتماعی: یا احساس تعلق و محبت؛ انسان موجودی اجتماعی است و هنگامی که نیازهای اجتماعی اوج می‌گیرد، آدمی برای روابط معنی‌دار با دیگران، سخت می‌کوشد؛
  4. احترام: این احترام قبل از هر چیز نسبت به خود است و سپس قدر و منزلتی که توسط دیگران برای فرد حاصل می‌شود. اگر آدمیان نتوانند نیاز خود به احترام را از طریق رفتار سازنده برآورند، در این حالت ممکن است فرد برای ارضای نیاز جلب توجه و مطرح شدن، به رفتار خرابکارانه یا نسنجیده متوسل شود؛
  5. خود شکوفایی: یعنی شکوفا کردن تمامی استعدادهای پنهان آدمی؛ حال این استعدادها هر چه می‌خواهد باشد. همان طور که مزلو بیان می‌دارد: «آنچه آنسان می‌تواند باشد، باید بشود».[۲]

نیازهای مذکور در سازمان به صورت پرداخت حقوق و مزایا و امکانات رفاهی، ایجاد امنیت شغلی و مقررات حمایتی، تشکیل گروههای رسمی و غیررسمی در محیط کار، قائل شدن حرمت برای فرد و کار او در مراتب مختلف سازمان و ایجاد امکانات برای شکوفایی توانایی بالقوه افراد ارضا می‌شود. به طبقه‌بندی مذکور دو نیاز "دانش‌اندوزی و شناخت و درک پدیده‌ها" و "نیاز به زیبایی و نظم" نیز اضافه شده است؛ که قبل از نیاز به خود شکوفایی قرار می‌گیرند. اگر چه نظریه سلسله مراتب نیازها مستقیماً برای انگیزش کاری طراحی نشده است، اما می‌توان نتیجه گرفت که با ارضای این نیازها، برای فرد، انگیزه به کار در سازمان ایجاد خواهد شد.[۳]

 

 

 

 


آیا علاقه دارید زندگی خود را متحول کنید؟


با استفاده از روش NLP

1. زندگی و هر مسئله کوچکی را آنقدر جدی تلقی نکنید، هر چند وقت یک بار زندگی را شوخی بگیرید و با سرزندگی و سبکبالی با رخدادها برخورد کنید و بینید که روز شما چقدر زیبا و شادی آفرین خواهد بود .

2. از رنج نهراسید ، شادی را جایگزین غم کنید. برای زندگی خود هدف و مقصودی تعیین نمایید . شما به دنیا نیامده اید تا فضایی را اشغال کنید .

3. دامنه توقعات و انتظارات خود را کوتاه و کوتاه تر کنید تا زندگی آرام و دلپذیری داشته باشید.

4. در تمام مراحل زندگی مسئولیت کامل اعمالتان را برعهده بگیرید . ازاین که دیگران را مقصر بدانید و بهانه آورید دست بردارید.

5. نگران نباشید که مردم درباره شما چه فکر می کنند. در واقع آنها اصلاً راجع به شما فکر نمی کنند.


ادامه مطلب

کاربرد علم ان . ال . پی . و اناگرام و علوم نوین در زندگی

 امروزه بشر با رشد تکنولوژی در زمینه های مختلف علمی توانسته به دستاورد  های بسیار شگرفی نائل آمده و به رشد قابل توجهی دست پیدانماید، تا جائیکه  توانسته فاصله های بسیار طولانی را در حداقل زمان طی نموده و قدم در کرات  دیگر گذارد...

 

 .... طی نموده و قدم در کرات  دیگر گذارد.


ولی امروزه با نزدیک شدن به سطوح بالاتر آگاهی خود یعنی سطح  ذهنی، در حال
یک دگرگونی عظیم و اتحاد جهانی می باشد، ولی نه در رابطه با  علوم محیط 
اطراف، بلکه چند صباحی است که انسان درون را هدف توجه خود قرار  داده و می 
بینیم که چگونه کلاسهای متفاوتی در زمینة علوم خود شناسی و  مدیریت فردی در
سرتاسر جهان ازجمله کشورمان ایران دائر می باشد، زیرا  امروزه علوم فیزیکی
و دانش فعلی جوابگوی نیازهای روحی و ذاتی بشر نبوده و  برای ایجاد یک تحول
جدید در نظام مدیریت فردی و اجتماعی نیاز به ابزارها و  علوم جدید می 
باشد، این علوم باعث می گردد تا انسان به سطوح بالاتری از  آگاهی نسبت به 
خود و محیط اطراف نائل گردد.


ادامه مطلب

نیاز ها در اشخاص

نیاز ها در اشخاص :

1)   سطح امنیتی

2)   سطح خانوادگی – اجتماعی

3)   سطح شخصیتی

4)   سطح معنوی

 

 

هر فرد دارای یک محیط هست پس برای بهتر شناخت و بیشتر نزدیک شدن بهش باید درک درست از محیط ان فرد بدست آورد .

پیشنهادم اینه به روش بالا عمل کرده و بتوانید نیازهای ان فرد را پاسخ گو باشید . 


در بدن ما مراکز نامریی انرژی و مجاری متافیزیکی

انسان چیزی بیشتر از تودهای عصب، ماهیچه، استخوان و خون است. در بدن ما مراکز نامریی انرژی و مجاری متافیزیکی انرژی وجود دارند، که به ترتیب «چاکرا» و «نادی» گفته میشوند. نادیها ساختارهایی در بُعد ماورایی انسان میباشند که در حد واسط چاکراها و سیستم عصبی قرار گرفتهاند. بدین معنی که انرژی‌های ماورایی ورودی به چاکراها، توسط نادیها به گونهای تغییر و تبدیل مییابد، تا بتواند به سیستم عصبی منتقل شود. در واقع نادیها با تغییر طول موج و فرکانسِ انرژی‌های مذکور، آنها را به بُعد فیزیکی نزدیک میکنند، تا سیستم عصبی بتواند آنها را دریافت کند. به اعتقاد برخی از متافیزیسینها در بدن انسان هفتاد و دو هزار نادی وجود دارد که چهارده‌تای آنها اصلی هستند.

ادامه مطلب

روشهایی برای خواندن ذهن افراد

محققان بر این باورند که افکاری همچون امثال 
بالا، واکنش فیزیکی  چشم
را به دنبال دارند، که شما با تشخیص آنها می توانید تقریبا 
حدس بزنید که فرد به چه چیزی فکر می کند.

 

قبل از خواندن این ۷ واکنش، لازم است به ۲ نکته مهم 
توجه کنید:

 

- این واکنش ها بر اساس افراد راست-دست نوشته شده اند 
و در صورتی که فرد مورد نظر چپ دست است، باید آنها را برعکس در نظر 
بگیرید.

 

- منظور از راست یا چپ، دید شما نسبت به فرد انجام 
دهنده واکنش می باشد.

ادامه مطلب

مراقبه کندالینی

کندالینی قدرت امیال پاک هر انسان است ،همانند فنری میباشد که سه دور و نیم به دور خویش پیچیده است.

بطور غیر فعال و نهفتهدر انتهای ستون فقرات و مابین استخوان مثلث شکلی بنام اُ ساکرُم( استخوان مقدس ) قرارگرفته است .

  

 

استخوان مقدس از کنار (اُ ساکرُم)نماد کندالینیاستخوان مقدس از روبرو(اُ ساکرُم)


ادامه مطلب

روان شناسی و متافیزیک

مخفف کلمات انگلیسی

Neuto Linguistic Programming

است که ترجمه تحت الفظی آن به فارسی 

می شود : برنامه ریزی عصبی کلامی .
بخش عصبی این علم تاکید بر این نکته دارد که مهم رفتارها و اعمال انسان از فرآیند 5 حس اصلی او ( بویائی- چشائی- لامسه- بینائی و شنوائی ) نشات می گیرند .به عبارتی ما به کمک این 5 حس خویش دنیا را تجربه کرده و اطلاعات را می گیریم و براساس این اطلاعات است که عکس العمل مقتضی نشان می دهیم . بخش کلی این شیوه تاکید دارد که ما برای تنظیم افکار و رفتار خود و نیز برقرار کردن ارتباط با دیگران از حرف و کلام استفاده می کنیم برنامه ریزی نیز شامل انتخاب روشهایی است که می توانیم با استفاده از آن برای سازمان دهی به اهداف و اعمالمان به نتایج دلخواه برسیم .  
ادامه مطلب

قانون جذب

مردم خیلی کنجکاوند که بدانند که چرا چیزهایی شبیه هم را جذب می کنند.آنها کاملا مطمئن هستند که افکار و ارتعاشات منفی را به جهان نمی فرستند ولی در محل های مشخص در زندگیشان تجربیات منفی مکررا خود را نشان می دهد.این اتفاقات به این دلیل است که آنها ناخواسته ارتعاش منفی را به سادگی با مشاهده چیزی که دریافت می کنند می فرستند.برای مثال اگر کیف پول خود را باز کنید و هیچ پولی را مشاهده نکنید همین مشاهده موجب می شود که شما ارتعاش نداشتن را به کائنات بفرستید.در زیر 4 مرحله جذب ناخواسته آمده است.

 

1-شما چیزی را که دریافت کردید یا در زندگی دارید مشاهده می کنید.

2-در هنگام مشاهده در حال فرستادن ارتعاش هستید.

3-قانون جذب به ارتعاشاتی که می فرستید پاسخ می دهد.

4-با توجه به چیزهایی که فرستاده اید چیزهایی بیشتر را دریافت می کنید.


مروری بر رویکرد برنامه ریزی عصبی کلامی

ان ال پی، مخفف برنامه ریزی عصبی-کلامی یا بعبارتی برنامه ریزی به زبان عصبی است. در ان ال پی، رویکردی منظم و کلی نگر برای درک اثر بخشی فردی و سازمانی است. ان ال پی، تمام حوزه های عملکرد فردی و حرفه ای مانند انگیزش، یادگیری، تداوم سلامت، فعالیت های ورزشی، ارتباطات، مذاکره، سخنرانی در مکان های عمومی، گروه سازی و مدیریت و تغییر را در بر می گیرد. ان ال پی، درباره تغییر شناخت و ادراک می باشد و با تغییر فیلترهای ذهنی، دنیای درونی و رفتار افراد تغییر می کند.

ادامه مطلب