افراد خوشبخت، افراد مسئولیت پذیر هستند

● جمله‌های‌ طلایی‌

 

  ◘ افکار و اندیشه‌هایتان‌ به‌ معنای‌ واقعی‌ منبع‌ و منشأ یکایک‌ رویدادهای‌ زندگی‌ شما به‌ شمار می‌روند و از طریق‌ افکار و اندیشه‌هاست‌ که‌ روابط خویش‌ را تعیین‌ می‌کنید.

 

  ◘ شما نمی‌توانید به‌ ماورای‌ مردمک‌ چشم ‌انسان‌ها نفوذ کنید و خود را جای‌ آنان‌ قرار دهید، فقط با افکار خود می‌توانید آنان‌ را طبقه‌بندی‌کنید.

 

◘ توانایی‌ تسلط بر خویشتن‌ در تمامی‌ اوقات‌ برای‌ تعیین‌ حالت‌های‌ مربوط به‌ ضعف‌ یا قدرت‌ و دگرگون‌ ساختن‌ همه‌ اندیشه‌هایی‌ که‌ شما را تضعیف‌ می‌کنند، نشانه‌ خرد و فرزانگی‌ است‌.

 

  ◘ نیرو بخش‌ترین‌ افکاری‌ که‌ می‌توانید داشته‌ باشید، آرامش‌، شادی‌، عشق‌، پذیرش‌ و اشتیاق ‌است‌. این‌ افکار هیچ‌ گونه‌ نیروی‌ مخالفی‌ به‌ وجود نمی‌آورند بلکه‌ با چنین‌  اندیشه‌هایی‌، جهان‌ را آن‌گونه‌ که‌ هست‌ می‌پذیرید.

 

  ◘ برداشت‌ شما از واقعیت‌، ساخته‌ و پرداخته‌ فکر  و ذهن‌ شماست‌، بنابراین‌ بیاموزید که‌ ذهنتان‌ را دوستدار خود کنید.

 

  ◘ اغلب‌ مردم‌ تقریباً به‌ همان‌ اندازه‌ای‌ شاد هستند که‌ انتظارش‌ را دارند.

 

  ◘ هنر شاد بودن‌ مستلزم‌ توانایی‌، خندیدن‌ به ‌مشکلات‌، در کوتاه‌ترین‌ زمان‌ ممکن‌، پس‌ از وقوع‌آنهاست‌.

 

  ◘ یکی‌ از بزرگترین‌ مسئولیت‌های‌ ما در مقابل ‌دیگران‌ آن‌ است‌ که‌ از زندگی‌ لذت‌ ببریم‌، زیرا با شاد بودن‌، احساس‌ بهتر و کارآیی‌ بیشتری ‌خواهیم‌ داشت‌ و دیگران‌ نیز از مصاحبت‌ با ما احساس‌ رضایت‌ و خرسندی‌ خواهند کرد.

 

  ◘ آنهایی‌ که‌ همواره‌ با مردم‌ و در بین‌ مردم‌ هستند هیچ‌ وقت‌ احساس‌ افسردگی‌ و غربت ‌نمی‌کنند. زیرا به‌ راحتی‌ می‌توانند با انسانها راحت‌، صمیمی‌ و همدل‌ باشند.

 

●  موفقیت‌ مالی‌ در بلند مدت‌

 

موفق‌ترین‌ مردم‌ در هر جامعه‌ آنهایی‌ هستند که‌ هنگام‌ تصمیم‌گیری‌، دورترین‌ زمان‌ را در نظرمی‌گیرند. افرادی‌ که‌ دید بلند مدت‌ دارند، حاضر به‌ تحمل‌ مشقات‌ زیادی‌ قبل‌ از رسیدن‌ به موفقیت‌ هستند. آنها نتیجه‌ انتخاب‌ها و تصمیمات‌شان‌ را برحسب‌ اینکه‌ درپنج‌، ده‌، پانزده‌ یا حتی‌ بیست‌ سال‌آینده‌ درچه‌ موقعیتی‌ خواهند بود، در نظرمی‌گیرند.

 

نقطه‌ شروع‌ برای‌ داشتن‌ دید بلند مدت‌ کنترل‌ وتسلط بر نفس‌، چشم‌ پوشی‌ از لذت‌های‌ فوری‌ و فدا کردن‌ بعضی‌ منافع‌ کوتاه‌ مدت‌ برای‌ رسیدن ‌به‌ پاداش‌های‌ بلند مدت‌ است‌. این‌ نوع‌ دیدگاه‌ برای‌ کسب‌ هر نوع‌ موفقیت‌ مالی‌ ضروری‌ است‌.

 

انضباط مهم‌ترین‌ ویژگی‌ فردی‌ برای‌ کسب ‌موفقیت‌های‌ بلند مدت‌ است‌. اما این‌ کارهایی‌ را که‌ افراد ناموفق‌ مایل‌ به‌ انجام‌ آنها نیستند، کدامند؟ در حقیقت‌ آنها درست‌ همان‌هایی‌ هستند که ‌افراد موفق‌ هم‌ به‌ آن‌ بی‌علاقه‌اند، کارهایی‌ مانند زودتر بیدار شدن‌، سخت‌تر کار کردن‌ و دیرتر خوابیدن‌ ولی‌ افراد موفق‌ به‌ هر حال‌ آن‌ها را انجام‌ می‌دهند. چرا این‌ کار را می‌کنند؟ چون‌آنها بیشتر نتایج‌ مطلوب‌ را مدنظر می‌گیرند و آنقدرتلاش‌ می‌کنند تا به‌ نتیجه‌ نهایی‌ برسند، ولی‌ افراد ناموفق‌ به‌ روش‌های‌ مطلوب‌ توجه‌ می‌کنند.

 

●  خوشبختی‌ را در خودتان‌ بجویید

 

هدف‌ و معنای‌ زندگانی‌ شما در چیست‌؟ و راز خوشبختی‌ واقعی‌ را در چه‌ می‌دانید؟ تمامی‌ ما آدم‌ها همیشه‌ به‌ دنبال‌ چیزی‌ هستیم‌ که‌ گمان ‌می‌کنیم‌ ما را خوشحال‌ و خوشبخت‌ خواهد ساخت‌. هر کدام‌ از ما فهرستی‌ از انتظارات ‌خودش را‌ از زندگی‌ دارد و احساس‌ خوشبختی‌ ما بسته‌ به‌ این‌ است‌ که‌ کدامیک‌ از این‌ توقعات‌ و انتظارات‌ ما برآورده‌ شده‌ و کدامیک‌ برآورده‌نشده‌ است‌. در واقع‌ بایدها و نبایدهای‌ ما معیاری ‌می‌شوند برای‌ ارزیابی‌ موفقیت‌های‌مان‌ درزندگی، بنابراین‌ هنگامی‌ که‌ به‌ خواسته‌های‌مان ‌نمی‌رسیم‌، مأیوس‌ و سرخورده‌ می‌شویم‌، می‌رنجیم‌ و احساس‌ نارضایتی‌ می‌کنیم‌. توجه ‌داشته‌ باشید که‌ اصولاً زندگی‌ پیش‌ بینی‌ناپذیراست‌. صرف‌ نظر از این‌ که‌ چقدر تلاش‌ کنیم‌ تا بر اوضاع‌ و شرایط، مردم‌ و... مسلط شویم‌، باز هم‌ پیش‌ می‌آید که‌ شکست‌ بخوریم‌. مثلاً مردم ‌آن ‌طور که‌ ما دوست‌ داریم‌ با ما رفتار نمی‌کنند. شرایط و مقتضیات‌ همیشه‌ در حال‌ تغییر است‌، درحالی‌ که‌ ما دوست‌ داریم‌ ثابت‌ باشد. اتفاقی‌ پیش ‌می‌آید که‌ از حیطه‌ اختیار ما خارج‌ است‌ و هیچ‌کاری‌ از دست‌ ما ساخته‌ نیست‌. چرا باید پایه‌ و اساس‌ خوشبختی‌ خود را بر آن‌ چه‌ پیرامون‌ شما اتفاق‌ می‌افتد بنا کنید و خودتان‌ را تحت‌ فشار احساسی‌، عاطفی‌ و روحی‌ و معنوی‌ قرار دهید؟ در واقع‌ امید بستن‌ به‌ وقایع‌ و رویدادهای‌ زندگی‌ و امید به‌ این‌ که‌ با انتظارات‌ و خواسته‌های‌ شما هماهنگ‌ شود، مثل‌ این‌ است‌ که‌ داخل‌ یک‌ اقیانوس‌ طوفانی‌ بپرید و امیدوار باشید که‌ آب‌اصلاً حتی‌ شما را تکان‌ هم‌ ندهد. تمامی‌ آن‌ چه‌ به ‌منظور خوشبختی‌ واقعی‌ به‌ آن‌ نیاز دارید در درون‌ خودتان‌ است‌ و این‌ حالت‌ درونی‌ شماست‌ که‌ انتخاب‌ می‌کند، خوشحال‌ باشید یا نباشید، زندگی‌ آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ از درون‌ بر شما حادث ‌می‌شود. توجه‌ کنید که‌ این‌ به‌ خودی‌ خود مکانی‌خنثی‌ است‌ و هر اتفاقی‌ که‌ می‌افتد نه‌ مثبت‌ است ‌و نه‌ منفی‌.

 

در حقیقت‌ این‌ تعبیر و تفسیر شماست‌ که ‌آن‌ را به‌ یک‌ تلقی‌ مثبت‌ یا منفی‌ تبدیل‌ می‌کند. این‌ شما هستید که‌ بیشترین‌ قدرت‌، تسلط و اشراف‌ را بر زندگی‌ خود دارید، می‌توانید تصمیم‌ بگیرید که‌ احساس‌ خوشبختی‌ کنید، فقط کافی‌ است ‌معنای‌ درستی‌ از زندگی‌ داشته‌ باشید. بدین‌ترتیب‌ این‌ خود ما هستیم‌ که می‌توانیم‌ بهشت یا جهنم‌ را روی‌ زمین‌ خلق‌ کنیم‌. تنها با آموختن‌ این‌که‌ چگونه‌ منبع‌ آرامش‌ درونی‌ خودمان‌ را فعال‌کنیم‌، می‌توانیم‌ واقعاً امور را تحت‌ اختیار خود بگیریم‌. برای‌ ارتباط با منبع‌ آرامش‌ درونی‌ باید با خود واقعی خود دوست‌ شویم‌ و آن‌ را بخش ‌همیشگی‌ زندگی‌مان‌ بدانیم‌. توجه‌ داشته‌ باشید که ‌خویشتن‌ حقیقی‌ و هویت‌ درونی‌ ما، چیزی‌ به ‌مراتب‌ فراتر از شخصیت‌، اعمال، رفتار و افکار است.‌ اگر‌ با نقطه‌  درونی‌ ارتباط برقرار کنید قادر خواهید بود از آن‌ جا به‌ دنیای‌ بیرون‌ نگاه ‌کنید و همه‌ چیز را به‌ وضوح‌ و دقت‌ و روشنی ‌بیشتری‌ ببینید. یافتن‌ آن‌ نقطه‌ تمرکز درونی ‌مستلزم‌ آن‌ است‌ که‌ به‌ طور مستمر و همیشگی‌ وقت ‌صرف‌ کنید و دریاچه‌ ذهن‌ خود را آرام‌ کنید. خودآگاهی‌ خود را می‌توانید از طریق‌ مراقبه‌، تمرکز، سکوت‌، دعا و نیایش‌ و روش‌های‌ دیگر تمرین‌ کنید.

 

 ● چگونه‌ روز موفقی‌ را تجربه‌ کنیم؟‌

 

به‌ جای‌ آنکه‌ موفقیت‌های‌ خود را بر اساس‌ دستاوردها و پیروزی‌ها تعریف‌ کرده‌ و آن‌ را بر این‌ اساس‌ که‌ چقدر پول‌ یا... به‌ دست‌ آورده‌اید معنا کنید، می‌توانید موفقیت‌ را براساس‌ میزان‌ رشد و تحول‌ شخصی‌ روزانه‌تان‌ ارزیابی‌ کنید.

 

۱) هر روز چیزهای‌ جدیدی‌ در مورد خودتان‌بیاموزید.

 

۲) با موقعیت‌هایی‌ که‌ در زندگی‌تان‌ پیش‌می‌آید و با اشخاصی‌ که‌ سر راه‌ شما قرار  می‌گیرند، اندکی‌ بهتر برخورد کنید.

 

۳) در مقابل‌ الگوهای‌ رفتاری‌ و فکری‌ قدیمی ‌مقاومت‌ کنید و به‌ جای‌ آن‌ که‌ از روی‌ عادت‌ به‌چنین‌ الگوهایی‌ پناه‌ ببرید، الگوهای‌ جدیدی‌ در نظر بگیرید.

 

4) علی‌ رغم‌ این‌ حقیقت‌ که‌ کامل‌ و بی‌عیب‌ و نقص‌ نیستید و معایب‌ و ایرادهایی‌ دارید، همچنان‌خود را دوست‌ داشته‌ باشید و به‌ خودتان‌ عشق ‌بورزید.

 

۵) قدر موهبت‌ زندگی‌ و زنده‌ بودن‌ و داشتن‌ فرصت‌ آموختن‌ و تغییر کردن‌ را بدانید. یادتان‌باشد که‌ این‌ روشی‌ بسیار مثبت‌ و نیرومند برای ‌نگرش‌ به‌ زندگی‌ است‌.

 

● خلاقیت‌ و خودآفرینی‌

 

احساس‌ خوشبختی‌ و یا بدبختی‌ امری‌ درونی‌است‌، یعنی‌ تنها نگرش‌ مثبت‌ ما به‌ زندگی‌ است‌ که‌ می‌تواند شادی‌ بیافریند و نگرش‌ منفی‌ نسبت‌ به‌زندگی‌، حتی‌ زیباترین‌ پدیده‌ها را به‌ شکلی‌ زشت ‌و حزن‌انگیز می‌نماید. شادی‌ را نمی‌توان‌ درپدیده‌های‌ مادی‌، در هیجانات‌، در سایر مردم‌ و در آرزوی‌ شاد بودن‌ پیدا کرد. شادی‌ احساسی‌ درونی‌ است‌ که‌ صرفاً از درون‌ ما نشأت‌ می‌گیرد. فرزندان‌مان‌ را به‌ گونه‌ای‌ تربیت‌ کنیم‌ که‌ این‌ احساس‌ را همیشه‌ در درون‌ خود خلق‌ کنند.

 

به‌ یقین‌ محبت‌ و مهربانی‌ در خانواده‌، پایه ‌اساسی‌ پرورش‌ صحیح‌ عواطف‌ کودک‌ است‌ و درپرتو آن‌ می‌توان‌ احساسات‌ کودک‌ را به‌ خوبی ‌هدایت‌ نمود و او را به‌ راه‌ صحیح‌ و مسیر سعادت‌بخش‌ سوق‌ داد. اگر کودکان‌ ما از محبت‌ و مهربانی‌ به‌ اندازه‌ کافی‌ بهره‌مند شوند، در زندگی ‌آینده‌ خود، افرادی‌ واقع‌ بین‌ دارای‌ روحیه‌ای‌ بانشاط، اندیشه‌ای‌ مستقل‌، خلاق‌، مبتکر و کنجکاو خواهند بود که‌ با اعتماد به‌ نفس‌ و آرامش‌ درونی‌، قدرت‌ همراهی‌ و همکاری‌ و سازگاری‌ با دیگران ‌را خواهند داشت‌. در برابر لغزش‌ها پایدار و در عشق‌ ورزیدن‌ به‌ مردم‌، صادق‌ خواهند بود.

 

محبت‌ یعنی‌ دوست‌ داشتن‌ و پدران‌ و مادران ‌باید توجه‌ داشته‌ باشند که‌ دوست‌ داشتن‌ خود را بر زبان‌ بیاورند و در عمل‌ نشان‌ دهند.

 

تعادل‌ و توازن‌ در مهرورزی‌ عامل‌ بالندگی‌ و رشد یافتن‌ است‌. زیرا افراط در محبت‌  نتیجه‌اش‌، پرتوقع‌ بار آمدن‌ کودک‌، جوانه‌ زدن‌ ریشه‌های‌خودپسندی‌ و سرکشی‌ کردن‌ کودکان‌ در برابرحقیقت‌ و یا به‌ عکس‌ عدم‌ اعتماد به‌ نفس‌ و احساس‌ وابستگی‌ شدید است‌ و تفریط در ابراز محبت‌، نشاط و حیات‌ را در وجود انسان‌ می‌خشکاند.

 

نکته‌ دیگر که‌ باید در محبت‌ ورزیدن‌ بدان‌توجه‌ کرد، رعایت‌ عدالت‌ در بین‌ فرزندان‌ است. از آثار سوء بی‌عدالتی‌ میان‌ فرزندان‌، ایجاد عقده ‌حقارت‌ و حسادت‌ در روان‌ آنهاست‌.

 

کودکانی‌ که‌ به‌ اندازه‌ کافی‌ محبت‌ نبینند، نمی‌توانند به‌ دیگران‌ محبت‌ کنند و اگر احساس‌تعلق‌ به‌ دیگری‌ نداشته‌ باشند، نمی‌توانند خود را دوست‌ داشته‌ باشند و اگر خود را دوست‌ نداشته ‌باشند، نمی‌توانند کس‌ دیگری‌ را دوست‌ بدارند.

 

● اصل‌ اول‌ موفقیت؛ صداقت‌‌

 

شاید ارزشمندترین‌ و شریف‌ترین‌ صفت‌ شما که‌ با آن‌ شناخته‌ می‌شوید، صداقت‌ باشد. به‌ خاطرداشته‌ باشید که‌ قول‌تان‌ تعهد شماست‌ و درمعاملات‌ و کسب‌ و کار همه‌ چیز به‌ شرافت‌ انسان‌ بستگی‌ دارد. شخصیت‌ و سیرتی‌ که‌ در نتیجه‌تجربیات‌ زندگی‌ حاصل‌ می‌شود،  مهم‌ترین ‌دارایی‌ شماست‌ و آن‌ هم‌ به‌ درجه‌ صداقت‌ شما بستگی‌ دارد. اولین‌ کلید موفقیت‌، این‌ است‌ که‌ درتمام‌ حالات‌ با خودتان‌ صادق‌ باشید. نسبت‌ به‌ بهترین‌ صفات‌ خود صداقت‌ داشته‌ باشید، به‌ این ‌معنی‌ که‌ هرچه‌ انجام‌ می‌دهید، باید به‌ بهترین ‌وجه‌ ممکن‌ صورت‌ گیرد. صداقت‌ در درون‌ انسان ‌به‌ صورت‌ درستکاری‌ و در بیرون‌ به‌ شکل‌ کیفیت ‌بالا در کارهاست‌. دومین‌ کلید صداقت‌، درستی ‌در برابر دیگران‌ است‌. با هر کس‌ به‌ درستی‌ رفتار کنید. هرگز گفتار یا رفتاری‌ از شما سر نزند که‌ به‌ نظرخودتان‌، خوب‌ و صحیح‌ نیست‌ و همواره‌ بر مبنای‌والاترین‌ ارزش‌هایی‌ که‌ می‌دانید عمل‌ کنید. مدام‌ این‌ سوال‌ را از خود بپرسید و پاسخ‌ دهید، اگر همه‌ مانند من‌ باشند، دنیا چگونه‌ خواهد بود؟ این‌ سوال‌ باعث‌ می‌شود برای‌ عملکرد خود، ارزش‌های‌ والایی‌ تعیین‌ کنید و مرتباً آنها را بهترکنید. چنان‌ رفتار کنید که‌ گویی‌ هر کلمه‌ و عمل‌ شما به‌ یک‌ قانون‌ جهانی‌ تبدیل‌ خواهد شد. همیشه‌ چنان‌ باشید که‌ گویی‌ همه‌ مواظب‌ شما هستند و رفتارتان‌ را برای‌ خود الگو قرار می‌دهند. هرموقع‌ بر سر دو راهی‌ قرار می‌گیرید، آن‌ چه‌ را درست‌ است‌ انجام‌ دهید، به‌ هر قیمتی‌ که‌ باشد. توجه‌ داشته‌ باشید که‌ همه‌ داد و ستدهای‌ موفق‌ براساس‌ اعتماد صورت‌ می‌گیرد. میزان‌ موفقیت ‌شما در ثروتمند شدن‌، فقط به‌ تعداد افرادی ‌بستگی‌ دارد که‌ به‌ شما اعتماد دارند و مایلند برای‌تان‌ کار کنند، اعتبار فراهم‌ کنند، به‌ شما وام‌ بدهند، محصولات‌ و خدمات‌تان‌ را بخرند و به‌ شما هنگام‌ بروز مشکلات‌ کمک‌ کنند.

 

/ 0 نظر / 57 بازدید