تغییر طرز تفکر و دگرگون کردن زندگی

 

نگرش ما به زندگی یعنی همه چیز! چند روز پیش تبلیغی در مورد افسردگی در تلویزیون دیدم که افراد را به " تغییر طرز تفکر " تشویق می کرد. واقعاً آفرین به همچنین تبلیغاتی که هوشیاری ایجاد می کند. برای دست یافتن به قانون جاذبه در زندگی — یعنی جذب کردن بیشتر چیزهایی که در زندگی می خواهیم به سمت خود، و تبدیل منفی ها به مثبت — باید طرز تفکرمان را تغییر دهیم و یک نگرش جدید به زندگی پیدا کنیم.

سالها پیش مربی اخلاقم در مورد تغییر دیدگاه به روشی بسیار ساده صحبت می کرد. از طریق تصاویر و احساسات. او به من نشان داد که چطور حرکت دادن یک پا به سمت راست یا چپ یا جلو و عقب، دیدگاه شما را نسبت به صحنه ای که مقابلتان قرار دارد، تغییر می دهد. وقتی از زاویه ای متفاوت به دنیا و آدم ها درون آن نگاه می کنید، آن را متفاوت خواهید دید و متفاوت درمورد آن فکر خواهید کرد. تغییر دیدگاه، تغییر زاویه دیدی که با آن به خودتان و دنیایتان نگاه می کنید، در چیزهایی که می بینید و واکنشی که به آنها می دهید، تاثیر می گذارد.

/ 0 نظر / 14 بازدید