به اندازه ی تمام دنیا شادم.خداراشکر.....

 

وقتی آنچه داریم می بخشیم ، آنچه نیازمند آنیم دریافت خواهیم کرد.        
معنای خوشبختی اینست که در دنیا کسی هست که بی اعتنا به نتیجه دوستت دارد .
انسان زمانی نا امید می شود که چیزی به موفقیتش نمانده است.
انسان به اندازه ای که به مرحله ی انسان بودن نزدیک می شود،
احساس تنهایی بیشتری می کند.


/ 0 نظر / 10 بازدید