راز های دانیال

 

 

جمله های موفقیتی که باید طی کرد :

 

  • مسئولیت هر کاری به گردن خودمان است .
  • عشق به خودتان ، عشق به کارتان ، عشق به هدفتان
  • دربرابر عشق ، محال سر تسلیم فرو می آورد.
  • هیچی نداشته باش " ایمان به خدا " فقط داشته باش .
  • راز موفقیت : هدفی را بی وقفه دنبال کردن .
/ 0 نظر / 16 بازدید