معرفی کتاب

-------------------موفقیت شما اینجاست------------------- 

موفقیت شما اینجاست عنوان :  موفقیت شما اینجاست 

نویسنده :  جف کلر 

مترجم :  احسان کاظم - کتایون دانشمند 

تاریخ انتشار :  

مهم نیست شمادر کجای مسیر رشد فردی تان قرار دارید. بر این باورم آنچه مهم است این است که دلیلی وجود دارد که مسیرهایمان در اینجا با یکدیگر تلافی کرده است. با اینکه من شما را نمی شناسم، چیزی هست که در مورد آن تردید ندارم:این کتاب در بردارنده اصولی است که می تواند زندگیتان را به نحوی چشمگیر بهتر کند.....


 

/ 0 نظر / 22 بازدید