قانون جذب

مردم خیلی کنجکاوند که بدانند که چرا چیزهایی شبیه هم را جذب می کنند.آنها کاملا مطمئن هستند که افکار و ارتعاشات منفی را به جهان نمی فرستند ولی در محل های مشخص در زندگیشان تجربیات منفی مکررا خود را نشان می دهد.این اتفاقات به این دلیل است که آنها ناخواسته ارتعاش منفی را به سادگی با مشاهده چیزی که دریافت می کنند می فرستند.برای مثال اگر کیف پول خود را باز کنید و هیچ پولی را مشاهده نکنید همین مشاهده موجب می شود که شما ارتعاش نداشتن را به کائنات بفرستید.در زیر 4 مرحله جذب ناخواسته آمده است.

 

1-شما چیزی را که دریافت کردید یا در زندگی دارید مشاهده می کنید.

2-در هنگام مشاهده در حال فرستادن ارتعاش هستید.

3-قانون جذب به ارتعاشاتی که می فرستید پاسخ می دهد.

4-با توجه به چیزهایی که فرستاده اید چیزهایی بیشتر را دریافت می کنید.

/ 0 نظر / 34 بازدید